skip to Main Content

Nieuw project in Harlingen

DPP Vastgoed Groep heeft samen met Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij een prijsvraag gewonnen van de gemeente Harlingen, voor de ontwikkeling van een resort met 46 recreatiewoningen aan de Westerzeedijk.
Zeelenberg Architectuur heeft voor deze locatie een onderscheidend ontwerp gepresenteerd: een autovrij, gevarieerd landschap met open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. Dit concept sluit goed aan bij de toeristische visie van de gemeente Harlingen.

Ontwerp en ontwikkeling moeten er op gericht zijn de toekomstige gebruikers, de natuurlijke omgeving en de lokale economie in goede harmonie te laten profiteren van het project. Een vloeiende ecologische en landschappelijke inpassing van het verblijfsgebied in de bestaande omgeving vormde daarbij het uitgangspunt.
Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020.

 

Deel dit op

nieuws

Ontdek wat er allemaal leeft en speelt bij DPP. Nieuws, wetenswaardigheden en… voorkennis!

What do you want to do ?

New mail

Back To Top