skip to Main Content

meer over DPP

Onderscheidend, persoonlijk en duurzaam bouwen

Woon- werk- en recreatiebehoeften veranderen continu. DPP Vastgoed Groep speelt voortdurend in op deze veranderende vraag. Elk project krijgt zo haar eigen specifieke karakter. DPP voert deze uit in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen. Onze projecten variëren van enkele woningen, winkels en hotels tot complete planontwikkelingen van honderden woningen, zowel voor permanente bewoning als voor recreatief gebruik. Naast nieuwbouw maken ook inbreiding, herontwikkeling en beleggingen deel uit van onze werkzaamheden. De kwaliteit van DPP Vastgoed Groep komt optimaal tot haar recht bij integrale projecten, waar naast planideeën ook om creativiteit wordt gevraagd. DPP onderscheidt zich nadrukkelijk door de grote waarde die zij hecht aan hoogwaardige architectuur en stedenbouw.

wilt u ‘het neusje’?

de nieuwsbrief voor onroerend goed met hoog en heerlijk rendement

In de door onze relaties felbegeerde e-mailings met de titel “Het neusje” (inderdaad, van de zalm) wijzen we graag op nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen en projecten. Mogen wij u onze interessante update toespelen? Dan informeren we u graag een paar keer per jaar met lucratieve en recreatieve updates. Meld u hier eenvoudig aan en geniet van uw (voor)kennis in de meest aantrekkelijke projecten.

Back To Top